ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ И СВОБОДИТЕ

ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ


1. ДЕМОКРАЦИЯ
Всички членове на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ формират своя проект в синхрон с принципите на демокрацията и всеобщата декларация за правата на човека. Заради това те отхвърлят и се дистанцират от всяка минала или настояща принадлежност, връзка или сравняване с авторитарни и/ли тоталитарни проекти.

2. Суверенитет
Партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ е убедена, че суверенитетът на отделните държави и на народите се позовава на сътрудничеството между нациите и следователно отхвърля всяка политика, създадена за изграждането на наддържавен или наднационален модел. Един от основните принципи, който обединява членовете на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ е отказът от предаването на държавния суверенитет в ръцете на наднационалните инстанции и/ли на европейските институции.

3. Идентичност
Партиите и евродепутатите от партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ основават своя политически съюз върху запазването на идентичността на народите и нациите в Европа в съответствие със специфичните характеристики на всеки народ. Следователно правото на контрол и регулиране на имиграцията е основен принцип, споделян от членовете на партията.

4. Специфичност
Членовете на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ признават правото си взаимно да защитават своите специфични и уникални икономически, социални, културни и териториални модели. Партията се стреми да запази многообразието на политическите проекти на своите членове.

5. Свободата
Членовете на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ и отделните нейни евродепутати основават своето политическо движение върху опазването на личната свобода на всеки един европейски гражданин. Изключително важна е и защитата на свободата на словото, тъй като в днешно време дигиталната свобода се намира в най-голяма опасност.

6. Културата като фундамент на политическата дейност
Партията ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ смята че културата е в основата на всички политически действия. Тя дава възможност на гражданите да развият политическо съзнание.

www.id-party.eu

Начало | За нас | Новини | В медиите | Акценти | Документи | Предавания | За членове | Галерия | Контакти
Copyright © 2021 ПП ВОЛЯ